Välkommen till Chrisma Svets & Smide AB!


Chrisma har det stora företagets kunnande och resurser, men det lilla företagets flexibilitet,varför vi med hög leveranssäkerhet och kvalitet kan tillgodose kundens alla behov. Den erfarna och kunniga personalen kan fatta snabba beslut och hitta nya lösningar när så behövs. Målet är att ge kunden en så kostnadseffektiv byggtid som möjligt.


Historia

Chrisma Svets & Smide AB startades 1978 i Falköping av Kjell Martinsson och Christer Björnberg. Företagsnamnet Chrisma kommer från de första bokstäverna i Christer och i Martinsson. Efter sex år övertog Kjell Martinsson hela företaget. Lokalerna på Terminalgatan 2 byggdes 1989.
I mars 2006 sålde Kjell Chrisma och Fredrik S. Litmark tog över rodret. Företaget har sedan 2006 vuxit både i personalstyrka och omsättning.
Utbyggnationen av verkstad och kontor samt utökad gård stod färdigt i årsskiftet 2012-2013.
Under hösten 2013 byggde vi ut verkstan för våran nya kap- och borranläggning.


Verksamhet

Vår verksamhet är byggnadssmide och består av att tillverka och montera grövre järnkonstruktioner till bl.a. industrihallar och butiker på uppdrag av de större byggföretagen. Vi har även resurser att själva stå för konstruktionen och dimensionering av sådana hallar.

Vi är idag 30 anställda.

Chrisma är certifierat mot EN 1090-1 samt ISO 3834-2 och levererar i och med detta CE-märkta komponenter.

Våran affärsidé:


Chrisma Svets & Smide AB | Terminalgatan 2 | 521 36 FALKÖPING | Telefon: 0515-135 25  loginkey